Organizatorzy

Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK - logo

Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK jest podmiotem na arenie organizacji pozarządowych w Polsce. Naszą misją jest wsparcie systemu ratownictwa oraz edukacja medyczna. Fundacja zrzesza w swoich szeregach lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarzy, ratowników KPP, psychologów, studentów kierunków medycznych, a także każdego, kto ma chęć poświęcić trochę swojego czasu. Uczymy ratować, podczas imprez plenerowych prowadzimy badania przesiewowe, a także czuwamy nad bezpieczeństwem osób. Jeżeli zajdzie konieczność – ratujemy. Regularnie odbywają się też zajęcia dla medyków w postaci otwartych, cotygodniowych szkoleń wewnętrznych.

Działająca w ramach Fundacji Grupa Wsparcia Medycznego została wpisana przez Wojewodę Mazowieckiego do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne i to ona jest głównym beneficjentem darowizn przekazywanych Fundacji. Naszym celem jest również zaangażowanie i wyznaczanie kierunków współpracy z władzami i jednostkami samorządowymi, a także stworzenie dobrej komunikacji między organizacjami medycznymi.

Korzystając z wcześniej zdobytych doświadczeń, w grudniu 2013 roku uruchomiliśmy treningi grupy „Biegamy po schodach” i bezpłatnie organizujemy treningi w stołecznych wieżowcach. Do lutego 2023 roku, na 269
treningach, weszliśmy łącznie na 2,4 mln. pięter (2 399 087). To podczas jednego z takich treningów padł pomysł, by zorganizować Everest Run.

Odwiedź nas na: facebook.com/FundacjaRK